Recent onderzoek onder ruim 400 medewerkers uit de financiële sector heeft aangetoond dat mindfulness een positieve impact heeft op de mentale gezondheid, risico management en een cultuur van innovatie en samenwerking. Ruim 400 Britse en Duitse werknemers uit de financiële dienstverlening volgden tijdens het begin van de pandemie een mindfulness training en lieten verbluffende verbetering zien in welzijn, stress, focus en effectiviteit in werken. Hieronder lees je enkele uitkomsten.

Stress daalt met 24%

Na het volgen van de mindfulness training gaven de deelnemers aan significant minder stress te voelen. Ook merkte de deelnemers op dat na het doen van een korte mindfulness oefening ze beter in staat waren om te gaan met hun emoties en steeg hun veerkracht. Zo was er minder frustratie in een onderhandelingsoefening en waren deelnemers beter in staat om uit hun automatische patronen te stappen.

Welzijn neemt met 21% toe 

Na de training zijn de deelnemers beter in staat om hun gevoelens te uiten en die van anderen te begrijpen, voelen ze zich beter en meer onderdeel van een groep en hechten ze meer belang aan het leven. Het onderzoek laat zien dat door het beoefenen van mindfulness er meer verbondenheid was met elkaar. Misschien kwam dat door de ondersteuning die de deelnemers kregen en het ontwikkelen van compassie voor anderen en zichzelf. Het heeft in ieder geval bij gedragen aan een gevoel van ‘goed in je vel zitten’. En daarmee beïnvloeden ze de bedrijfscultuur op een positieve manier.

Groepsintelligentie neemt toe met 13% 

Het unieke van de mens is dat we aan groepsintelligentie doen: door effectief samen te werken, ons te specialiseren en taken te verdelen, informatie te delen, afspraken te maken en gezamenlijk beslissingen te nemen, rekening houdend met verschillende belangen en invalshoeken. Hierdoor kunnen we doelen bereiken die ver boven onze individuele mogelijkheden gaan.

Na de mindfulness training bleek dat de groepsintelligentie onder de deelnemers met 13% was toegenomen. De mindfulness training maakte teamleden meer bewust van bepaalde patronen in het team die niet effectief zijn zoals bijvoorbeeld groepsdenken. Ook nam het aantal conflicten tussen teamleden af (het aantal conflicten over de inhoud bleef en dat is positief!).

Conclusie: de financiële sector leent zich goed voor mindfulness:

  • bankieren gedijt niet in een cultuur van angst en stress. Minder stress zorgt voor meer innovatie
  • het welzijn van medewerkers stimuleert een positieve cultuurverandering. Het welzijn van medewerkers leidt tot betere klantrelaties en is kenmerkend voor een veerkrachtig bedrijf (HSBC Navigator Report 2020)
  • Effectiviteit begint met opmerkzaamheid. Het vergroten van concentratie en tegelijkertijd verminderen van multitasking, is de sleutel tot positieve bedrijfsresultaten
  • Het gevoel veilig te kunnen samenwerken, vergroot de groepsintelligentie

Bron: Mindful Finance Institute, White Paper „Mindset-Change for Transformation in Finance“.  Je kunt de white paper ‘Mindset-change for transformation in Finance’ aanvragen via: https://www.mindful-finance.org/discover/white-papers-research/

Article: Transforming Financial Services through Mindfulness in the Middle of the Pandemic – Business in the News